Thursday, May 1, 2008

5月1日

5月1日了....
感觉上...
一天比一天无聊...
每天都做着同样的东西...

空闲的时间也少了...
少了时间给我思考了....
少了时间去想念...
渐渐的....
变成忘记了....
感觉也消失了....
没有时间去想了...

而且最近都非常累....
很想睡个好觉哦....

_________________________________________________________

当一个人单身的时候会渴望身边有个伴...
可以依靠...
但...
一旦找到了那个伴又会想单身...
想要回单身的自由....

朋友...
无论你单身或已经找到了你的伴侣...
在这里都祝你们幸福哦.....

________________________________________________________

--->ultraman's crap post<---

No comments: